Teenused

Eelised

Kliendid

Meeskond
 


Kontaktandmed

Pikk 19-44, Tartu
50 74 950
7 441 265
wap.digu.ee
digu@digu.ee

 
Avalehekülg

Uudised

Kogemustepagas

Kontakt

Digu võtmekliendid

 


PriceWaterhouseCoopers
www.pwc.ee


PriceWaterhouseCoopers on maailma juhtiv majandus- konsultatsioonifirma. PWC Eesti esindus valis Digu oma partneriks korporatiivsetele standarditele vastava kujunduse rakendamiseks oma Eesti esinduse võrguleheleküljele ja firmajuhtidele suunatud finantsportaalile.

 


HansaRaama
www.hansaraama.ee

HansaRaama on kaasaegsel tehnoloogial baseeruva majandustarkvara pakkuja. HansaRaama valis Digu oma partneriks Interneti-rakenduste loomisel. HansaRaama Interneti-leheküljed on pidevalt arenev keskkond, kus koostöös Diguga on poole aastaga loodud mahukas ja interaktiivne infovahtuse ja kliendisuhtluse süsteem.

 


Poliitikauuringute Keskus PRAXIS
www.praxis.ee

Poliitikauuringute keskus PRAXIS on sõltumatu mittetulunduslik ajutrust, kelle eesmärk on kujundada poliitilisi protsesse analüüsile, uuringutele ja osalusdemokraatiale toetudes. Digu ja Praxise partnerluse tulemusena valmis Interneti-põhiselt uuendatav infokäiklussüsteem ja Praxise moodne võrgulehekülg.

 


Tartu Ülikool
Sotsiaalteaduskond
Bioloogia-geograafiateaduskond
Kehakultuuriteaduskond
Haridusteaduskond
Välisüliõpilastalitus

Tartu Ülikool on suurim ja vanim ülikool Eestis. Digu kevadkampaania käigus nõustus neli Tartu Ülikooli uuendusmeelset teaduskonda usaldama meie kogemusi tänapäevase disaini ja struktuuri loomisel teaduskonna infosüsteemile. Aega kulub info jagamisele nüüdsest vähem - leheküljed said varustatud uudistemootoritega, mis teevad info jagamise Internetis imelihtsaks.

 


Eesti ÜRO Assotsiatsioon
www.una.ee

Eesti ÜRO Assotsiatsioon on 130-liikmeline mittetulunduslik sõltumatu kodanikualgatusel põhinev organisatsioon, mis tegeleb ÜROd tutvustavate ning kodanikuühiskonda edendavate projektidega. DIGU Uue Meedia Agentuur valmistas ÜRO Assotsiatsioonile soliidse ja funktsionaalse võrgukeskkonna, mis hõlbustab info liikumist ning organisatsiooni eesmärkide ja tegevuse tutvustamist avalikkusele.

 


Advokaadibüroo Bachmann & Partnerid
www.bachmann.ee

Advokaadibüroo Bachmann & Partnerid tellis Digult vana infosüsteemi edasiarenduse, mis hõlmas uue struktuuriga üldkujundust ning ajaplaneerijat ja kalendrit sisevõrgu tarbeks.

 


Naabrusvalve Keskus
www.naabrusvalve.ee

Naabrusvalve Keskuse eesmärgiks on inimeste kaasamine kuritegusid ennetavasse tegevusse nende teadlikkuse ja aktiivsuse tõusu läbi. Naabrusvalve Interneti-keskkond sisaldab lisaks tavapärasele interaktiivseid õppematerjale (film, koomiks), teadetetahvlit, küsitlust ning dünaamiliselt uuenevaid uudiseid ja koolitusmaterjale.


 


Merit Tarkvara
www.merit.ee

Raamatupidamisprogrammide tihedal turul on järjest olulisem tootega kaasnev kasutajatugi ning CD-ROMil paiknev lisainformatsioon. Merit Palk 7.0 versioonile tooteseeria kujunduse ning teostuse loonud Digu andis endast parima, et Merit Palk 7.0 turustamist saadaks edu.

 


Fortronic
www.fortronic.ee

AS Fortronic on üks Eesti suurimaid kaablitööks tarvilike materjalide maaletoojaid. Fortronicu võrgulahenduse peamiseks eesmärgiks on tutvustada klientidele Fortronicu tegevusvaldkonda ning tootevalikut. Lisaks tootekataloogile valmistas Digu Fortronicule otsingumootori ning toodete Interneti-põhise administreerimisliidese.

Projektid teostamisel...