Teenused

Eelised

Kliendid

Meeskond
 


Kontaktandmed

Pikk 19-44, Tartu
50 74 950
7 441 265
wap.digu.ee
digu@digu.ee

 
Avalehekülg

Uudised

Kogemustepagas

Kontakt

Digu tugevad küljed

DIGU Uue Meedia Agentuuril on mitmeid eeliseid, miks klient peaks valima teiste samas valdkonnas tegutsevate ettevõtete seast just Digu.

Kvaliteet. Digu teostused on alati lõpuni viimistletud, kuid edasisele arendusele suunatud. Digu eesmärk on luua kasutajale keskkond, kus saab valminud süsteemi hõlpsasti muutusi sisse viia ja aegunud infot kergesti kõrvaldada. Niisuguse eeltööga garanteerib Digu oma klientide kodulehekülgede pideva uuenemise ja tarviliku ajakohasuse, mis viitab firma kvaliteedile. Digu teab, mis on kvaliteet ja kuidas seda kliendi kasuks tööle rakendada.

Terviklahendused. Interneti-lehekülje kujundus, programmeerimine või küljendamine on vaid osad tervikust. Kliendi mugavuse huvides pakub Digu ühtset teenustepaketti, kus osadest luuakse mõjuv tervik. Digu ei piirdu ainult loomistööga. Pakume tuge ka valmistatud lahenduste turustamisel Interenetis. Digu filosoofia on, et ainult nähtavast leheküljest on kasu.

Kliendikesksus. Interneti-lehekülge tellides ei osta klient ühekordset teenust. Sõlmitud leping algatab pikaajalise koostöö kliendi organisatsiooni ja võrgufirma vahel. Digu õpib oma klientide vajadusi tundma ja rakendab oma oskused kliendi äri edendamise teenistusse. Digu usub usalduslikesse ärisuhetesse ja avab oma kogemused kliendile.

Sõbralik hind. Nagu kõik head asjad, nõuab ka kvaliteetse teostusega Interneti-keskkond investeeringuid. Digu pakub oma teenuseid väikestele ja keskmise suurusega organisatsioonidele taskukohase hinnaga.